http://www.gimplochocin.pl/podstr/zdjecia/stolowka.jpg

http://www.kornelowka.com/out_data/image/kucharz_gif.gifW naszej stołówce można zjeść smaczny i ciepły posiłek. Cena jednodaniowego obiadu wynosi 4,50 zł.

 

Obiady wydawane są  w godzinach:

- dla uczniów nauczania zintegrowanego: 11.30 – 11.45

- dla pozostałych uczniów: 12.30 – 12.45

 

Na podstawie Regulaminu Stołówki Zespołu Szkół Nr 7 przypominamy wszystkim rodzicom, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych, że:

1.    Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

2.    Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u kierownika administracyjnego osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 800 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3.    Zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole dotyczy również tych rodziców, których dzieci jedzą obiady z MOPR – u.

4.    Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

5.    W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik administracyjny pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

6.    Wpłaty za obiady można dokonać również przelewem na konto szkoły

89 1020 4812 0000 0802 0166 8029

7.    Wpłaty za obiady należy dokonywać do 5 dnia roboczego miesiąca.