Statut SP 24 w Szczecinie

 

Informacje dla rodziców:

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.