Statut Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie

 

Informacje dla rodziców:

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

 

           Zarządzenie Dyrektora Szkoły COVID – 19

 

         Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych

 

         COVID – 19 Procedury bezpieczeństwa w SP24

         Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

         Procedura kształcenia na odległość