Wyprawka ucznia klasy I

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

Wniosek – duplikat legitymacji

Wniosek – duplikat świadectwa

 

j0158007

Funkcjonowanie szkoły od 1 września – ważne procedury i informacje:

1.    Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie stanu epidemicznego.

2.    Procedury wejścia uczniów do szkoły.

3.    Procedury odbioru chorego dziecka ze szkoły.

4.    Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu.

5.    Procedury korzystania z biblioteki szkolnej.

6.    Procedury korzystania ze świetlicy.

7.     Procedury odbioru dzieci ze świetlicy.

8.     Procedury korzystania ze stołówki.

9.    Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

10.                      Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.

11.                      Zasady przebywania osób trzecich w placówce.

12.                      Procedura szybkiej ścieżki komunikacji.

13.                      Procedura składania wniosków o przyznanie stypendiów.

14.                      Procedury higieny.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY W SYTUACJI ZACHOROWANIA

przez osoby niebędące rodzicami / opiekunami dziecka

     DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

     Stypendium – informacje i pliki do pobrania

                                                                          

j0158007

Dobry start – wyprawka szkolna (informacje)

j0158007  

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca:  

Z-ca przew.:    

Skarbnik:  

Sekretarz: 

 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców wynoszą:

- 40 zł jedno dziecko;

- 60 zł dwoje i więcej dzieci.

 

Pieniądze można wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK SA 76 1090 1492 0000 0001 3503 4833

Lub  w Sekretariacie szkoły albo osobiście u skarbnika Rady Rodziców.