UWAGA RODZICE!!!   

        Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

        WNIOSEK DO POBRANIA

                  Zgodnie z zarządzeniem nr 213/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2020 r.,

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 24 w Szczecinie zawiadamia, że od 18.05.2020 r.

Oddział Przedszkolny wznawia swoje funkcjonowanie. Wniosek do pobrania     

BIEŻĄCE INFORMACJE MEN ODNOŚNIE KORONAWIRUSA

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Jolanta Sowijak-Gębaczka

Z-ca przew.: Anna Litwin  

Skarbnik: Karolina Preuss

Sekretarz: Jędrzej Ratajczak

 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców wynoszą:

- 40 zł jedno dziecko;

- 60 zł dwoje i więcej dzieci.

 

Pieniądze można wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK SA 76 1090 1492 0000 0001 3503 4833

Lub  w Sekretariacie szkoły albo osobiście u skarbnika Rady Rodziców.

Dobry start – wyprawka szkolna (informacje)