Dyrektor - mgr Dorota Sagan

 

 PRZEDMIOT

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

      

 Język polski

 WOS

mgr Ewa Abratkiewicz (wych. kl.7a)

      

 Język angielski

mgr Agnieszka Pułka

(wych. kl. 5a)

mgr Renata Michalska

(wych. kl. 4)

    

 Język niemiecki

 mgr Mieczysław Pasierbik

 Matematyka

mgr Dorota Cichosz (wych. kl. 8a)

 Informatyka

mgr  Jacek Młokosiewicz

 Historia

 Geografia

 Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Pułka

mgr Katarzyna Klimczak

mgr Artur Kotowski  

Przyroda / Biologia

Chemia

mgr Magdalena Czarnecka-Słoma

(wych. kl. 6a)

 

Fizyka

mgr Janusz Łazarz

Plastyka, muzyka

mgr Paweł Cichosz

Technika

mgr Artur Kotowski

 

Wychowanie Fizyczne

mgr Artur Kotowski

mgr Iwona Humienna

Edukacja                 wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Mantych (wych. gr. przedszkolnej)

mgr Paulina Skoroszewska (wych. gr. przedszkolnej)

mgr Ewa Wolszczak  (wych. kl. 3a)

mgr Ewa Siekierzycka (wych. kl.1a)

mgr Aneta Piaskowska (wych. kl. 2a)

 

Religia

mgr Lidia Dymerska

mgr Magdalena Siewier

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Sagan

Pedagog szkolny

 mgr Joanna Jakubik

Doradztwo zawodowe

mgr Beata Sagan

Świetlica

mgr Dorota Sagan,

mgr Beata Źrebiec,

mgr Agnieszka Pułka,

mgr Lidia Dymerska

Biblioteka / Czytelnia

mgr Iwona Humienna