ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Rozpoczynające się 16.08.2021 r. postępowanie uzupełniające w rekrutacji do kl. I szkół podstawowych

 (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych) 

nie będzie prowadzone za pomocą systemu teleinformatycznego.

Odbędzie się ono w sposób tradycyjny, tzn. na stronie naboru jest zamieszczony wykaz szkół, które posiadają wolne miejsca oraz pomocniczo wzór „Wniosku” (PDF) do pobrania i uzupełnienia przez rodzica.

Rodzice składają wniosek do max. trzech szkół, zanosząc oryginał do szkoły pierwszego wyboru, a kopie do pozostałych szkół. Dalszy tok postępowania jest analogiczny jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

          Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji

Strona naboru do szczecińskich szkół: https://nabor.pcss.pl/szczecin/     

 

 

.