ZASADY REKRUTACJI

          Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji

Strona naboru do szczecińskich szkół: https://nabor.pcss.pl/szczecin/