ZASADY REKRUTACJI

Najnowsze informacje i terminy

          Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji

Strona naboru do szczecińskich szkół: https://nabor.pcss.pl/szczecin/     

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022:

  W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:

 

 

1)    Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty. (Instrukcja)

 

2)    Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

1)    Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

 

1)    Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 15.00,

2)    Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

3)    Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

4)    Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

5)    Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

6)    Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

 

 

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.