Szkoła Podstawowa Nr 24   *   ul.Rymarska 22a    *    70-702 Szczecin       

sp24@miasto.szczecin.pl  * tel. 914606511 * tel/fax  914605802