http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/image/Ciag_z_EFS_poziom_kolor.jpg

 Projekt RPO WZ Działanie 8.3 "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"

https://www.wup.pl/images/wup/pomorze-zach.png Unia europejska