„Kto czyta książki – żyje podwójnie” Umberto Eco

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA


                  Iwona Humienna

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je. Nasza biblioteka obejmuje dwie sale: wypożyczalnię i czytelnię z Centrum Multimedialnym, gdzie uczniowie mogą korzystać z Internetu i encyklopedii multimedialnych.

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 9:00 – 14:00

Wtorek:          8:00 - 13:00

Środa:             8:00 – 13:00

Czwartek:       9:00 – 14:00

Piątek:            8:00 – 13:00