„Kto czyta książki – żyje podwójnie” Umberto Eco

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA


 Procedury oddawania książek do szkolnej biblioteki

 

1. Biblioteka szkolna będzie otwarta dla uczniów codziennie w godz.8.45 – 10.45 z wyłączeniem czytelni uczniowskiej.

2. Nie będzie prowadzone wypożyczanie książek.

3. Jednocześnie w pomieszczeniu biblioteki może znajdować się jedna osoba.

4. Przed wejściem do biblioteki należy dokładnie umyć  dłonie.

5. Należy zachować odległość od bibliotekarza (zalecane 1,5m).

6. Oddawane książki będą przez dwa tygodnie ,,przebywać w kwarantannie” w oddzielnym pomieszczeniu (czytelnia uczniowska).

7.Podręczniki z programu ,,Lekki plecak” nadal pozostają w klasopracowniach.

8. Ograniczony będzie dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów  w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.