http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/image/Ciag_z_EFS_poziom_kolor.jpg

Projekt „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

 Miesięczne harmonogramy zajęć:

·       wrzesień 2021

·       październik 2021

·       listopad 2021

Nr projektu RPZP.08.03.00-32-K049/18                                   

Szanowni Uczniowie klas 4, 5, 6 Szanowni Rodzice,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, który będzie realizowany w okresie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Udział w projekcie może wziąć każdy uczeń klasy czwartej, piątej i szóstej.

Uczniowie klasy czwartej i piątej mogą złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach z biologii, geografii oraz matematyki.

Uczniowie klasy szóstej mogą wybrać zajęcia z biologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii.

Wszystkie zajęcia prowadzić będą nauczyciele z naszej szkoły metodą eksperymentu i doświadczeń.

Zajęcia dla uczniów klasy 4 i 5 trwać będą 3 lata a dla uczniów klasy 6 – 2 lata.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć odpowiednie dokumenty w sekretariacie szkoły od 01 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Wszystkie dokumenty potrzebne do uczestnictwa w projekcie prosimy wypełnić czytelnie, podpisane przez uczestnika projektu i jego opiekuna prawnego.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z regulaminem projektu wraz z wymaganymi dokumentami, które znajdują się na naszej stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania :

1.     Regulamin projektu

2.     Załącznik nr 2 - Zakres danych osobowych uczestnika w projekcie

3.       Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu – ucznia

4.       Załącznik nr 4 - Deklaracja Uczestnika – ucznia  w Projekcie

5.       Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie