Dokumenty do pobrania (w formacie pdf):

Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 24

jest p. Agnieszka Marciniak; e - mail: iod@spnt.pl, tel.: 91/8522093

·         Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

·         Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

·         Klauzula informacyjna dla pracowników

·         Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

·         Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

·         Klauzula informacyjna dla kontrahentów, wykonawców

·       Klauzula dla rodziców w czasie przerwy wakacyjnej

·       Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu wizyjnego